account VŠETKY ČLÁNKY

Kedy sa vyplatí podať daňové priznanie. Návod na to, ako získať späť už zaplatenú daň

22. februára 2020 - Stanislava Galová

15823887511582388751.jpg

Vo všeobecnosti platí, že ľudia sa málo starajú o svoje peniaze. Nevedia napríklad, že hoci nemajú povinnosť podať daňové priznanie, v určitých prípadoch sa im ho oplatí vyplniť. Ak tak urobia, daňový úrad im vráti daňový preplatok.

Podať daňové priznanie musí každý, kto vlani zarobil viac ako 1 968,68 eura. Kto zarobil menej, môže sa rozhodnúť dobrovoľne.

Dobrovoľne podať daňové priznanie sa vám oplatí najmä v dvoch situáciách:

  • Ak ste vlani platili preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (alebo dohody), avšak za celý rok ste nedosiahli základ dane (hrubá mzda znížená o poistné platené zamestnancom) vyšší, ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, teda 3 937,35 eura.
  • Ak ste vlani platili preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, avšak u zamestnávateľa ste nepodpísali vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo ste si neuplatnili daňový bonus na dieťa.

Komu najčastejšie vrátia daň:

  • študentom,
  • dôchodcom,
  • matkám na materskej dovolenke,
  • rodičom na rodičovskej dovolenke,
  • tomu, kto bol časť roka nezamestnaný.

Nie každý zamestnanec alebo dohodár platí zo svojho zárobku preddavky na daň. Závisí to aj od toho, či zamestnávateľovi podpíše vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej sumy.

Mzdár vo firme najskôr z hrubej mzdy odpočíta poistné a potom mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane. Vlani to bola suma 328,12 eura. Z výslednej sumy následne vypočíta preddavok na daň (19 %).

Ak by mal študent dohodár napríklad hrubú mzdu za mesiac 350 eur a uplatňoval by si mesačnú nezdaniteľnú časť (328,12 eura), poistné zo mzdy by bolo 24,50 eura a preddavok na daň z tejto mzdy by neplatil.

Iná situácia by bola, ak by si nezdaniteľnú sumu neuplatňoval. Mesačne by platil na sociálnych odvodoch 24,50 eura a na dani dokonca 61,85 eura. Daňové priznanie sa mu teda určite vyplatí podať.

Študenti sú dobrým príkladom, že sa pri vypĺňaní daňového tlačiva vyplatí namáhať. Najčastejšie počas roka pracujú na dohody o brigádnickej práci študenta.

Môže nastať viacero situácií – napríklad študent pracoval pre dvoch zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť si však uplatnil len u jedného či žiadneho. Alebo robil časť roka a uplatnil si len časť nezdaniteľnej sumy za príslušné mesiace, ale nie za celý rok.

Zamestnávateľ študentovi urobí ročné zúčtovanie dane, daň mu však už nevráti. Ak si sám podá priznanie, môže si započítať celú nezdaniteľnú sumu. Daňový úrad mu potom vráti daňový preplatok.